S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

07.05.20., język polski, klasa 7a, lekcja nr 17

 

Temat: Rozprawka – ćwiczenia wstępne.

 

Polecenie 1. Przepisz do zeszytu poniższą notatkę

  1. Rozprawka to wypowiedź pisemna służąca ANALIZIE i WYJAŚNIENIU

jakiegoś zagadnienia albo OCENIE ważnego problemu.

  1. Każda rozprawka zawiera następujące treści:
  1. tezę, czyli twierdzenie, z którym w pełni się zgadzamy i które zamierzamy udowodnić;

teza ma postać zdania twierdzącego, oznajmującego, np.

 

Czytanie wpływa korzystnie na rozwój umysłu człowieka.

 

TEZĘ MOŻNA UDOWODNIĆ ALBO ZAPRZECZYĆ JEJ SŁUSZNOŚCI.

 

  1. hipotezę, czyli twierdzenie, które budzi nasze wątpliwości; hipoteza ma postać zdania pytającego np.

 

Czy czytanie wpływa korzystnie na rozwój umysłu człowieka?

 

W ROZPRAWCE UDOWADNIAMY ALBO TEZĘ, ALBO HIPOTEZĘ.

 

  1. argumenty, czyli dowody, przy pomocy uzasadniamy jakieś twierdzenie (tezę lub hipotezę);
  2. przykłady , które są ilustracją argumentów; jako przykładu możemy użyć treści utworu literackiego, filmowego, danych naukowych, wiadomości prasowych albo obserwacji z życia codziennego. Źródeł przykładów jest wiele.

KAŻDY ARGUMENT MUSI BYĆ ZILUSTROWANY PRZYKŁADEM.

 

Zapamiętaj treść notatki.

 

To wszystko na dzisiajJ

 

UWAGA! KTO Z WAS NIE PRZYSŁAŁ PRACY DO LEKCJI 12, OTRZYMAŁ OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ.

JESZCZE JEST CZAS NA POPRAWĘ TYCH OCEN: DO 14.MAJA.

JEŚLI KTOŚ PRZYSŁAŁ PRACĘ I NIE DOSTAŁ INFORMACJI O OCENIE, NIECH DO MNIE NAPISZE W TEJ SPRAWIE.(Wprawdzie mam 2-tygodniowy termin na sprawdzenie prac, ale starałam się sprawdzać na bieżąco i od razu wysyłać Wam informacje o ocenach.)

 

Język polski 7a L17

06 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje