S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

06.05.20. – język polski, klasa 7 A, lekcja nr 16.

 

Temat: Ojczyzna w książce zamknięta – H. Sienkiewicz „Latarnik”.

Polecenie 1.

Uzupełnij treść punktu 1. i 2.notatki informacjami zgodnymi z treścią lektury. Wpisz do zeszytu w całości uzupełnione obydwa punkty.

  1. Józef Skawiński dostał pewnego dnia książkę pt. ………………………………………………………., której autorem jest ……………………………………………………………….
  2. Lektura epopei narodowej tak pochłonęła staruszka, że …………………………………… i ………..

…………………………………… latarni morskiej, w wyniku czego doszło do …………………………………..

…………………………….. Po tym zdarzeniu ……………………………….. Skawińskiego z …………………………

Polecenie 2.

Poszukaj w Wikipedii definicji pojęcia „nostalgia” i wpisz tę definicję do zeszytu jako punkt 3.

 

  1. Nostalgia to ………………………………………………………………………………………………………………………..

Polecenie 3.

Uzupełnij poniższe wyrażenia odpowiednimi wyrazami i zapisz jako p. 4.notatki.Podpowiedzi znajdziesz w słowniku frazeologicznym. Jeśli nie masz słownika w domu, poszukaj w Internecie.

4.a). tęsknota może być (dopisz 3 przymiotniki) ……………………………, …………………………….., ……………………………..;

b) tęsknotą człowiek może być udręczony, (dopisz jeszcze 2 imiesłowy przymiotnikowe) ……………………………………….., ……………………………………….

c) tęsknić można :

- za ojczyzną (określ przypadek) ……………………………..,

- do ojczyzny (określ przypadek) ……………………………. .

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Uwaga, wszyscy, którzy nie przysłali komiksu lub opowiadania (czyli pracy zadanej w lekcji 8.), otrzymali oceny niedostateczne. Jeżeli chcecie poprawić te „jedynki”, macie czas do 06.05.20.

 

Język polski 7a L16

05 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje