S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

J.niemiecki 8a, 8b, 8c L6

 

Thema: Ich habe Ball gespielt.

Cel: dowiem się jak przekształcać zdania z czasu teraźniejszego na czas

przeszły Perfekt

- utrwalę formy czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych

NaCoBeZU:

- znam odmianę czasowników haben i sein przez osoby

- tworzę formy czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych

- przekształcam zdania z czasu teraźniejszego na czas Perfekt.

 

Ich tanze sehr gern. Ja tańczę bardzo chętnie.

Ich habe sehr gern getanzt. Ja bardzo chętnie tańczyłam.

 

Mein Bruder räumt sein Zimmer auf.

Mein Bruder hat sein Zimmer aufgeräumt.

 

Język niemiecki 8a 8b 8c L6

03 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje