S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Język niemiecki 11.05- 15.05

Klasa 7 e L: 7

Dziś zajmiemy się słownictwem dotyczącym nazw przedmiotów w szkole.

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Mein Stundenplan.

Pod tematem przepisz nazwy przedmiotów:

Polnisch – język polski

Deutsch - jezyk niemiecki

Englisch - jezyk angielski

Geschichte - historia

Erdkunde/ Geo - geografia

Biologie/ Bio - biologia

Mathematik/ Mathe - matematyka

Physik - fizyka

Chemie - chemia

Kunst - plastyka

Musik - muzyka

Sozialkunde/ Sozi - wiedza o spoleczeństwei

Sport - wf

Handarbeit - technika

Religion - religia

Ethik – etyka

Klassenlehrerstunde – godzina wychowawcza

W ramach utrwalenia słownictwa wykonaj swój plan lekcji ( z czasu , gdy chodzilismy do szkoły) w zeszycie. Nie przesyłasz mi tym razem notatki.

 

 

 

 

Język niemiecki 7e L7

10 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje