S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Strona internetowa www.spsloneczna.pl

Instrukcja do przesyłania materiałów

 

W związku z przedłużającym się okresem prowadzenia nauczania zdalnego proszę od dnia 27.04.2020r. o przesyłanie materiałów do publikacji zgodnie z poniższą instrukcją.

 

 1. Nazwy przesyłanych do publikacji plików

Każdy z przesłanych plików musi w nazwie zawierać

 • Skrót nazwy przedmiotu
 • Klasę/ klasy
 • Nr kolejny lekcji

Dopuszczalne jest umieszczanie w nazwie pliku daty publikacji

 1. Kategorie plików

Pliki mogą zawierać taka samą lekcję i numer dla różnych klas np. Info 7a 7b 7c 7e L9.

Jeżeli zmieniamy kategorię, np. kolejna lekcja będzie jako info w 7a 7b 7c L10, a dla 7e L10 będzie inny plik, to taką informację należy przekazać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Taka zmiana powoduje konieczność utworzenia nowej podstrony i zmiany kategorii artykułów (lekcji) w 3 miejscach kodu źródłowego strony.

 1. Zawartość plików

Każdy z plików musi zawierać lekcję dla konkretnej klasy/klas. Proszę nie przesyłać w jednym pliku różnych materiałów do różnych klas.

 1. Struktura plików

Piliki tekstowe powinny być tworzone takim samym rodzajem czcionki. Dopuszcza się zmienianie jej wielkości oraz koloru, może też być pogrubienie i kursywa.

Możliwe jest dołączania załączników do plików. W takim przypadku należy w opisie określić miejsce umieszczenia załącznika w przesłanej lekcji.

 1. Obrazy w plikach tekstowych

W przypadku załączania w plikach zdjęć, obrazów itp. kopiowanych z Internetu należy bezwzględnie wskazać źródło, tj. adres strony internetowej, z której pobrano plik. W przypadku braku adresu (źródła) na naszej stronie obraz zostanie wyświetlony jako pusta ramka. Proszę sprawdzać przy kopiowaniu, czy wielkość pliku nie jest zbyt duża.

Każdy załączony obraz przed opublikowaniem na stronie otrzymuje swoje atrybuty, tj. wysokość, szerokość i położenie. W celu uproszczenia załączania zdjęć: nie należy umieszczać zdjęć/obrazów w tych samych liniach, w których znajduje się tekst.

 1. Załączniki z filmami

W przypadku załączania filmów konieczne jest podawanie pełnego adresu strony, z której został pobrany. Adres, z którego pobierany jest film, musi zaczynać się na http://

Nie należy załączać w materiałach do publikacji filmów. Wystarczy adres strony.

 1. Linki do stron internetowych

W przypadku odnośników do stron internetowych obowiązuje zasada jak w pkt.6, tj. adres musi być pełny, zaczynający się na http:// lub https://

 1. Terminy

Materiały do publikacji należy przesyłać do godziny 20 w dniu poprzedzającym publikację.

 1. Zasady publikacji

W przypadku przekazywania materiałów w terminach i/lub formach niezgodnych z niniejszą instrukcją publikacja może być opóźniona lub wstrzymana, a materiał odesłany do nadawcy z prośbą o poprawienie.

 

AKTUALNY STAN STRONY www.sp.sloneczna.pl

 • Strona główna
 • 134 podstrony
 • 396 artykułów (strony z lekcjami)

Aktualny stan prowadzącego stronę - 😉. I niech tak zostanie

 

 

Instrukcja do tej strony

04 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje