S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Informatyka 7

7a L7 – 22.05

7b 7c 7d 7e –L8 – 21.05

 

Arkusz kalkulacyjny. Podstawowe funkcje.

 

Rozpoczynamy pracę z arkuszem kalkulacyjnym. Na poprzednich zajęciach dowidzieliście się co to są komórki oraz ich adresy. Umiecie już określać adresy komórek w sposób względny i bezwzględny.

Dzisiaj wstęp do prowadzenia obliczeń przy użyciu arkusza.

Podstawowa zasada przy prowadzeniu dowolnych obliczeń to zapis w komórce, w której chcemy uzyskać wynik działania. Zasada to odnosi się do każdego arkusza kalkulacyjnego. Otóż należy całe działanie zawsze zaczynać od znaku

=

Dopiero po zapisaniu tego znaku możemy wpisywać lub pobierać z innych komórek dane liczbowe.

Zasada ta obowiązuje również jeżeli korzystamy z wbudowanych w arkuszu formuł (funkcji). Jeśli wybierzemy np. suma i określimy jakich komórek ma dotyczyć sumowanie (dodawanie) np. od a1 do a22, to automatycznie zostanie wpisane:

=suma(a1:a22)

Podstawowe znaki na klawiaturze do działań matematycznych to:

+ dodawanie

- odejmowanie

* mnożenie

/ dzielenie

Większość obliczeń w arkuszach prowadzi się korzystając z wbudowanych formuł (funkcji). Możecie prowadzić również własne obliczenia bezpośrednio w komórce. Sam wzór wyświetli się wtedy na pasku formuły, a w komórce zobaczycie tylko wynik działania.

Przykłady:

Jak obliczyć 3+2 - wpisać w komórce =3+2

jak obliczyć 4 x 6 - wpisać w komórce =4*6

W obu opisanych powyżej przykładach po naciśnięciu ENTER pojawi się wynik działania. Jeżeli umieścimy kursor w komórce z tym wynikiem na górze arkusz, w pasku formuł (funkcji) widoczne będą odpowiednie wzory.

A jak korzystać w wbudowanych funkcji? Wybieramy wstaw, następnie funkcje

i wybieramy potrzebne nam działanie np. suma, średnia, licz niepuste i wiele innych.

 

A teraz trochę działań praktycznych. Poniżej zamieściłem tabelę z liczbą uczniów poszczególnych klas w naszej szkole.

Klasa

Liczba ucz.

 

Klasa

Liczba ucz.

 

Klasa

Liczba ucz.

1a

14

 

4a

14

 

7a

20

1b

23

 

4b

15

 

7b

23

1c

21

 

5a

23

 

7c

20

1d

20

 

5b

23

 

7d

16

1e

19

 

5c

20

 

7e

21

2a

25

 

5d

23

 

8a

22

2b

24

 

6a

20

 

8b

23

2c

22

 

6b

24

 

8c

16

2d

17

 

6c

22

 

8d

19

3a

23

 

6d

23

 

8e

19

3b

20

 

6e

20

     

3c

22

 

6f

20

     

3d

23

 

6g

17

     

 

W arkuszu kalkulacyjnym wygląda to tak:

A1

Jak widzicie obok tabel z danymi zamieściłem już trochę obliczeń. Puste pola są dla Was.

Jak to się robi? Zobaczcie.

A2

Kursor jest ustawiony w komórce N5. Wyświetla się liczba 29, czyli łączna ilość uczniów w klasach 4. Na pasku arkusza (za literami fx pojawia się działanie wpisane przez mnie tj. =F3+F4 Właśnie w tych komórka są umieszczone ilości uczniów w klasach 4a i 4b. Wystarczyło to dodać, pamiętając o wpisaniu znaku = na początku działania. A jeżeli jest więcej klas można ułatwić sobie pracę korzystając z wbudowanych funkcji.

A3

Teraz kursor jest ustawiony w komórce N7 i wyświetla łączną liczbę uczniów w klasach 7 i 8. Wzór jest widoczny na pasku arkusza i jest to

=suma(I3:I12), co oznacza, że program ma zsumować wszystkie liczby zawarte od komórki I3 do komórki I13.

Wszystkie arkusze kalkulacyjne działają na bardzo podobnych zasadach. Jeżeli nie macie dostępu do programu Excel, możecie pracować na dysku google lub w arkusza w telefonie.

Dla utrwalenia obejrzyjcie krótki film

A teraz zabieramy się za liczenie.

liczba uczniów klas 6

 

średnia liczba uczniów w klasach 7

 

ogólna liczba uczniów klas 6 i 7

 

procent uczniów aktualnych klas 7 w przyszłym roku szkolnym w ogólnej liczbie uczniów przyszłorocznych klasach 7 i 8

 

udział procentowy uczniów klas 1-3 w ogólnej liczbie uczniów

 

liczba uczniów klas 7 i 8 bez twojej klasy

 

 

Puste pola znajdują się w kolumnie N, w wierszach od 10 do 15.

Wasze zadnie polega na wpisaniu w komórki N10, N11, N12, N13, N14 i N15 odpowiednich wzorów (funkcji/formuł).

Aby wykonać to zadanie możecie pobrać przygotowany arkusz

Link do arkusza https://www.spsloneczna.pl/lib/a74dwm/liczba-ucz-kafreq7h.xlsx

lub przepisać dane z drugiej tabeli dzisiejszej lekcji (A1) do dowolnego arkusza kalkulacyjnego.

Jako odpowiedzi przyślijcie wyłącznie wzory wpisane w odpowiednie pola, a nie całe arkusze.

WZÓR odpowiedzi:

N10 – =suma(F9:F15)

N11 -

N12 –

N13 -

N14 –

N15 –

Chyba się rozpędziłem i wpisałem pierwsze rozwiązanie.

Dla Was zostało już tylko 5. Liczba poprawnych odpowiedzi równa się ocena.

Tak więc Wszyscy już macie 1. Każda następna dobra odpowiedź to ocena wyżej. Żeby uniknąć wspólnych prac i ściągania, po nadesłaniu prac będę podawał tylko ocenę bez wskazania, które odpowiedzi były nieprawidłowe.

Właściwe odpowiedzi opublikuję podczas kolejnych lekcji.

 

 

Informatyka 7

20 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje