S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Historia kl. 8abc L9

8a – 21.05

8b – 25.05

8c – 21.05

Waszym zadaniem jest przeczytanie tematu w podręczniku s.212 -217, pod kątem podanych w tekście poniżej zagadnień. Temat i konspekt lekcji tradycyjnie zapisujecie w zeszycie Przypominam, jeśli ktoś ma możliwość wydrukowania - nie musi go przepisywać. Zalecam wręcz takie rozwiązanie zdając sobie sprawę z tego, że jest dość obszerny.

 

W realizacji zadań i zrozumieniu tematu pomoże Wam film dotyczący również zagadnień lekcji następnej. Link poniżej.

https://gwo.pl/historia-na-ekranie-stan-wojenny-p4710

Tym razem nie przesyłacie mi potwierdzenia zapisania konspektu i realizacji zadań.

 

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL

Cel. Dowiem jakie były przyczyny wydarzeń Sierpnia 1980 roku i ich konsekwencje w tym powstanie NSZZ Solidarność.

 1. 1981 r. – Wprowadzenie stanu wojennego. Przejęcie władzy przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON) z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele.

Przeczytaj tekst źródłowy str. 213 i odpowiedz na pytania pod tekstem

 1. Zawieszenie działalności związków zawodowych w tym NSZZ Solidarność
 2. Zakaz strajków
 3. Masowe aresztowania, internowanie działaczy opozycji
 4. Przerwanie łączności telefonicznej
 5. Zawieszenie nadawania audycji telewizyjnych i radiowych, wydawania prasy poza tytułami partyjnymi
 6. Wyprowadzenie wojska na ulice
 7. Wprowadzenie godziny policyjnej i zakazu przemieszczania się.
 1. Świat wobec sytuacji w Polsce
 1. Protesty Zachodu i sankcje gospodarcze
 2. Pomoc charytatywna dla społeczeństwa polskiego
 3. Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie
 1. Reakcja społeczeństwa
 1. Masakra górników w kopalni „Wujek”
 2. Działania konspiracyjne działaczy Solidarności – powstanie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność.
 3. Bojkot telewizji rządowej
 4. Demonstracje przeciwko władzy komunistycznej brutalnie rozganiane przez ZOMO.
 1. Ostatnie lata PRL. – Ćwicz 3 str217

 

Historia 8a 8b 9c L9

20 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje