S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Historia:

Klasa 8a – 15.04.2020r.

Klasa 8b – 20.04.2020r.

Klasa 8c – 16.04.2020r.

Witam.

Przesyłam zadania na kolejny tydzień. Przepisujecie do zeszytu temat, cel lekcji oraz zagadnienia.

Czytacie temat na str. 172. Następnie rozwiązujecie zadania z karty pracy i przesyłacie mi na maila.

Rozwiązania możecie zapisywać przy użyciu komputera i przesyłać jako plik tekstowy bądź zdjęcia.

Jeśli ktoś musi pisać odręcznie przesyła tylko rozwiązania – oczywiście z numerem ćwiczenia.

W zadaniu nr 2 wymagany jest tytuł filmu, - odpowiedź znajdziecie w podręczniku, lub zapytajcie rodziców.

Jeśli go jeszcze nie oglądaliście – bardzo polecam.

Przypominam, że jeśli macie możliwość wydrukowania materiału poniżej, nie musicie przepisywać,

wystarczy dołączyć do zeszytu przedmiotowego.

 

Pozdrawiam.

A. Pękalski.

 

Temat: Powojenna odbudowa.

Cel: Uczeń potrafi scharakteryzować przemiany w polskiej gospodarce po II wojnie światowej.

 1. Zniszczenia wojenne.
 2. Ziemie Odzyskane
 3. Reforma rolna.
 4. Nacjonalizacja przemysłu.
 5. Plan trzyletni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy:

1. Na podstawie mapy wymień trzy miasta, które Polska utraciła w wyniku II wojny światowej i trzy miasta na Ziemiach Odzyskanych. ( 2 pkt.)

 1. Ziemie utracone: …………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Ziemie Odzyskane - ………………………………………………………………………………………………………………..

2. Na podstawie wykresu w podręczniku str. 172 podaj dwa przykłady dziedzin, w których zniszczenia wojenne były największe. ( 1 pkt.)

 1. ……………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………….

3. Na podstawie tekstu z podręcznika łącznie z tekstem źródłowym s. 173, napisz jak postępowali Sowieci na Ziemiach Odzyskanych. (1 pkt.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Podaj tytuł filmu opowiadającego o losach dwóch skłóconych ze sobą rodzin, które osiedliły się na Ziemiach Odzyskanych. ( 1 pkt.) …………………………………………………………………………………………………………………….

5. Na czym polegała reforma rolna przeprowadzona przez komunistyczne władze i jaki był jej cel? (2 pkt.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Wyjaśnij pojęcia: ( 3 pkt.)

 1. Nacjonalizacja przemysłu - ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Bitwa o handel - …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Plan trzyletni - ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Historia 8a 8b 8c L3

14 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje