S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Historia kl. 8abc. L.14

8a – 10.06

8b – 15.06

8c – 09.06

Waszym zadaniem jest przeczytanie tematu w podręczniku s.257 -265, pod kątem podanych w tekście poniżej zagadnień. Temat i konspekt lekcji tradycyjnie zapisujecie w zeszycie Przypominam, jeśli ktoś ma możliwość wydrukowania - nie musi go przepisywać. Zalecam wręcz takie rozwiązanie zdając sobie sprawę z tego, że jest dość obszerny.

 

W realizacji zadań i zrozumieniu tematu pomogą Wam filmy

Nie przesyłacie mi już potwierdzenia zapisania konspektu i realizacji zadań.

 

Temat: Wyzwania współczesnego świata

Cel. Dowiem się, jakie są problemy współczesnego świata i próby ich rozwiązania.

 1. Globalizacja – proces integracji, zacieśniania więzów i ujednolicenia w gospodarce, kulturze, polityce

Obejrzyjcie film i wymieńcie przejawy globalizacji.

https://www.bing.com/videos/search?q=globalizacja&&view=detail&mid=40CEF478A846DA7A39AA40CEF478A846DA7A39AA&&FORM=VRDGAR

 

 1. Integracja gospodarcza i współpraca różnych regionów świata
 2. Działalność wielkich koncernów międzynarodowych
 3. Rozwój technologii sprzyjających przepływowi informacji (Internet) – rewolucja informatyczna
 4. Kultura masowa i jej przykłady
 5. Rozwój transportu i łączności – migracje ludności
 1. Problemy demograficzne: przeludnienie i starzenie się populacji
 2. Nierówności społeczne – bogata Północ i biedne Południe

Obejrzyjcie prezentację:

https://www.bing.com/videos/search?q=bogata+p%c3%b3%c5%82noc+biedne+po%c5%82udnie&&view=detail&mid=07AA628BADBA71C4012007AA628BADBA71C40120&&FORM=VRDGAR

 

 1. Przestępczość zorganizowana
 2. Zagrożenie terrorystyczne – Państwo Islamskie (ISIS)
 3. Zagrożenia ekologiczne
 1. Zmiany klimatyczne – ocieplanie się klimatu, topnienie lodowców, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, podnoszenie się poziomu wody w morzach,
 2. dziura ozonowa,
 3. wycinka lasów itd.
 4. Zanieczyszczanie powietrze i odpady
 5. Działalność organizacji ekologicznych
 1. Zagrożenia zdrowotne (AIDS, ptasia grypa, korona wirus, choroby cywilizacyjne)

Podsumowanie:

https://www.bing.com/videos/search?q=problemy+demograficzne+wsp%c3%b3%c5%82czesnego+%c5%9bwiata&&view=detail&mid=12543129C637ADAA054B12543129C637ADAA054B&&FORM=VRDGAR

 

 

 

Historia 8a 8b 8c L14

08 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje