S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Historia kl. 8abc L.10

8a – 27.05

8b – 29.05

8c – 26.05

Waszym zadaniem jest przeczytanie tematu w podręczniku s.220 -225, pod kątem podanych w tekście poniżej zagadnień. Temat i konspekt lekcji tradycyjnie zapisujecie w zeszycie Przypominam, jeśli ktoś ma możliwość wydrukowania - nie musi go przepisywać. Zalecam wręcz takie rozwiązanie zdając sobie sprawę z tego, że jest dość obszerny.

 

W realizacji zadań i zrozumieniu tematu pomoże Wam film:

https://gwo.pl/jesien-narodow-p4728

Tym razem nie przesyłacie mi potwierdzenia zapisania konspektu i realizacji zadań.

 

Temat: Rozpad bloku wschodniego.

Cel. Dowiem się jak doszło do rozpadu Związku Sowieckiego i całego bloku wschodniego.

 1. Kryzys ZSRS
 1. Zastój gospodarczy zamieniający się w kryzys
 2. Obniżenie poziomu edukacji i opieki medycznej
 3. Narastanie problemów narodowościowych i dążeń odśrodkowych
 1. Polityka Stanów Zjednoczonych za prezydentury R. Reagana
 1. Rozbudowa sił zbrojnych
 2. Ograniczanie wpływów ZSRR . Wspieranie opozycji w krajach komunistycznych, naciski ekonomiczne, działania militarne – Afganistan)
 1. Próby reform w ZSRS – Michaił Gorbaczow – pierestrojka, głasnost, uskorienie. Reformy były konieczne ze względu na zapaść gospodarczą i finansową. Wpłynęły również na złagodzenie polityki sowieckiej wobec państw satelickich.
 2. Jesień Ludów
 1. Wybory 4 czerwca 1989 r. i powstanie pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce z premierem T. Mazowieckim.
 2. Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji – październik 1989r.
 3. Odejście od systemu komunistycznego na Węgrzech
 4. Upadek dyktatury Ceasescu w Rumunii – grudzień 1989 r.
 5. Upadek komunizmu w Jugosławii (1990 r.) i Albanii (1991 r.)
 6. Przyłączenie NRD do RFN – 1990 r.
 1. Rozpad ZSRS
 1. Demokratyzacja w ZSRS pod przewodnictwem Gorbaczowa.
 2. „Bunty” republik – ogłaszanie niepodległości przez Litwę 1990 r.
 3. Pucz przeciwników zmian w ZSRS z Janajewem na czele. Udaremnienie zamachu przez Borysa Jelcyna
 4. Rozpad ZSRS - ogłoszenie niepodległości przez Łotwę, Estonię, Ukrainę i Białoruś. 1991 r.
 5. Utworzenie Wspólnoty Niepodległych Państw (grudzień 1991r)

 

 

Historia 8a 8b 8c L10

25 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje