S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Historia 7 e: 09.06 7d : 19.06

Zalecenia

Dzisiejsza lekcja dotyczy zamachu stanu i przejęcia władzy w 1926 r. przez Józefa Piłsudskiego. Waszym zadaniem jest zapoznanie się z tematem na str. 240 – 244. Pomocą do opanowania materiału niech będzie przygotowany przeze mnie konspekt, który przepisujecie do zeszytu. Przypominam, jeśli ktoś ma możliwość wydrukowania, dołącza go do zeszytu przedmiotowego. Zalecam wręcz takie rozwiązanie zdając sobie sprawę z tego, że jest dość obszerny. Wykonujecie również polecenia. (nie przepisujecie tekstu poleceń zaznaczonego kursywą)

Pomocą niech będą filmy dotyczące zagadnień występujących w temacie.

https://www.bing.com/videos/search?q=przewr%c3%b3t+majowy+1926&&view=detail&mid=B5FCDD80E178763EE1FDB5FCDD80E178763EE1FD&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dprzewr%25c3%25b3t%2Bmajowy%2B1926%26FORM%3DVDVVXX

https://www.bing.com/videos/search?q=rz%c4%85dy+sanacji&&view=detail&mid=6BB0C44ACC1D966B34746BB0C44ACC1D966B3474&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drz%25C4%2585dy%2520sanacji%26qs%3DAS%26sp%3D1%26pq%3Drz%25C4%2585dy%2520sanacji%26sc%3D8-13%26cvid%3D0571E43E646247B7A1716896D0B9AC23%26FORM%3DVDVVXX

Nie odsyłacie mi potwierdzenia realizacji lekcji.

Życzę miłej i efektywnej pracy.

Temat: Przewrót majowy i rządy sanacji.

Cel: Dowiem się, jakie były przyczyny, przebieg i następstwa zamachu majowego, czym były rządy sanacji.

 1. Przyczyny zamachu majowego s.239 - 240
 1. Trudna sytuacja gospodarcza: kryzys, wojna celna z Niemcami, bezrobocie, bieda
 2. Pogorszenie się sytuacji międzynarodowej. Traktat w Locarno – nasz sojusznik – Francja podpisała układ z Niemcami o ochronie własnych granic, nie gwarantując trwałości granicy polsko – niemieckiej
 3. Kryzys rządów parlamentarnych: rozdrobnienie polityczne w sejmie, często zmieniające się, niestabilne rządy, korupcja polityków,
 4. Społeczeństwo coraz bardziej domaga się silnej władzy i silnego państwa.
 5. Wzrost autorytetu Józefa Piłsudskiego otwarcie krytykującego polityków i rządy
 1. Zamach majowy 1926 r.

Proszę obejrzeć film:

https://www.bing.com/videos/search?q=przewr%c3%b3t+majowy+1926&&view=detail&mid=AC4B1A4692AA7388FE4EAC4B1A4692AA7388FE4E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dprzewr%25c3%25b3t%2Bmajowy%2B1926%26FORM%3DVDVVXX

 

 1. Przejęcie władzy w Polsce przez Józefa Piłsudskiego.

Praca z tekstem źródłowym – „Przemówienie Józefa Piłsudskiego” str. 241. – ćwiczenie 1 i 2.

Nowym prezydentem został wybrany Ignacy Mościcki, premierem zaś Kazimierz Bartel. Piłsudski przyjął tylko funkcję ministra spraw wojskowych, faktycznie jednak to on podejmował najważniejsze decyzje.

 1. Rządy sanacyjne w Polsce

Sanacja – z łac. uzdrowienie, Piłsudski głosił potrzebę uzdrowienia państwa i społeczeństwa. W rzeczywistości władze sanacyjne dążyły do przejęcia całkowitej kontroli nad państwem i zmiany konstytucji (rządy autorytarne)

 1. Nowela sierpniowa (konstytucji) 1926 r. – wzmocnienie władzy prezydenckiej
 2. Wybory 1928 r. – utworzenie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Pomimo fałszerstw BBWR nie uzyskał większości pozwalającej na zmianę konstytucji.
 3. Powstanie Centrolewu – koalicji partii opozycyjnych wobec sanacji 1929 r.
 4. Uwięzienie przywódców opozycji w Brześciu przed kolejnymi wyborami nazwanymi „brzeskimi”
 5. Rządy pułkowników – wojskowych podporządkowanych Piłsudskiemu.

 

 1. Uchwalenie konstytucji kwietniowej 1935 r.

Rezygnacja z trójpodziału władz. Prezydent odpowiada jedynie „przed Bogiem i historią” i ma prawo w razie wojny wyznaczać swojego następcę.

 1. Piłsudczycy bez Piłsudskiego.
 1. Śmierć Józefa Piłsudskiego – 12. 05. 1935 r.
 2. Ukształtowanie się dwóch ośrodków władzy
 • Prezydent Ignacy Mościcki – „grupa zamkowa”
 • Marszałek Edward Rydz Śmigły – Obóz Zjednoczenia Narodowego
 1. Polski autorytaryzm na tle europejskim.

Czym różnił się polski autorytaryzm od podobnych ustrojów w Europie?

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Historia 7de L10

08 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje