S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Historia 7 e – 12.05 7d – 15.05

Witam.

Za chwilę dostrzeżecie, że ominęliśmy dwa tematy w podręczniku. Zrealizujemy je w późniejszym czasie.

 1. temat bardzo ważny, związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Waszym zadaniem jest przeczytanie tekstu w podręczniku s.218 – 221 i uzupełnienie wymaganych zapisów w konspekcie lekcji. Treść tematu tradycyjnie zapisujecie odręcznie w zeszycie bądź drukujecie i dołączacie do niego. Na mój mail: a.pekalski5@wp.pl odsyłacie plik z wypełnionymi zadaniami lub zdjęcie. Jeśli ktoś robi pracę pisemnie w zeszycie, nie musi przepisywać zadania w tabeli i może przesłać tylko odpowiedzi według schematu

2.

 1. ……………………………………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………………………………..
 4. ………………………………………………………………………………………………………………….
 5. ……………………………………………………………………………………………………………………….

3.

 1. …………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………

6. P lub F

 1. ……………
 2. ……………
 3. …………..
 4. ……………….

Powodzenia.

 

 

 

 

 

 

Temat:Odrodzenie Rzeczypospolitej .

Cel: Dowiem się jak przebiegał proces odradzania się niepodległego państwa polskiego.

 1. Sytuacja międzynarodowa w drugiej połowie 1918 roku.
 1. Wojna domowa w Rosji po przejęciu władzy przez bolszewików w 1917 r.
 2. Klęska państw centralnych na frontach I wojny światowej
 3. Rozpad Austro – Węgier
 4. Wybuch rewolucji w Niemczech
 1. Pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich. Wymień je na podstawie tekstu w podręczniku.str. 218 – 219 (5 pkt)
 1. …………………………………………………………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………………………………….
 5. …………………………………………………………………………………………………………………..

11. 11. 1918 r. – odzyskanie niepodległości przez Polskę

 1. Tego dnia (a)…………………………………………… przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem. Trzy dni później Piłsudski przejął również władzę cywilną i otrzymał funkcję (b)…………………………………………………………………………………………… . (2 pkt)

 

 1. Jakie inne ważne wydarzenie związane jest z wymienioną powyżej datą? (1 pkt,)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Powstanie rządu Jędrzeja Moraczewskiego (PPS) i jego reformy.
 2. Państwa zwycięskiej Ententy za reprezentanta polskich interesów uznawały Komitet Narodowy Polski, dlatego Piłsudski dogadał się z Romanem Dmowskim i powstał nowy rząd z Ignacym Paderewskim na czele.

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Wstaw literę „P” przy zdaniach prawdziwych,

a „F” – przy fałszywych.

 

a.

 

Józef Piłsudski przez ostatnie miesiące wojny przebywał w niemieckim więzieniu.

 

b.

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego przyznał kobietom prawa wyborcze.

 

 

c.

Pierwszym państwem, które uznało niepodległość Polski, była Rosja Sowiecka

 

d.

Nominacja Ignacego Jana Paderewskiego na stanowisko premiera była wynikiem porozumienia pomiędzy Józefem Piłsudskim a Ignacym Daszyńskim.

 

 

4

 

Historia 7d 7e L6

11 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje