S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

7d – 08.05

7e – 05.05

Witam.

Waszym zadaniem jest przeczytanie tematu w podręczniku s.200 -204, pod kątem podanych w tekście poniżej zagadnień. Temat tradycyjnie zapisujecie odręcznie w zeszycie bądź drukujecie i dołączacie do zeszytu. Tym razem nie przesyłacie mi potwierdzenia ani kart pracy,.

 

Temat: ZSRS – imperium komunistyczne.

Cel: Dowiem się, czym się charakteryzowały rządy Stalina w ZSRS

1917 r. – rewolucja październikowa w Rosji. Przejęcie władzy przez komunistów (bolszewików)

1922 r. – Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich(Radzieckich)

1. Przejęcie władzy przez Józefa Stalina po śmierci Włodzimierza Lenina.

  1. Wielka czystka – Stalin pozbył się innych przywódców komunistycznych, aby wzmocnić własną pozycję.
  2. Kult jednostki

2. Przemiany gospodarcze w ZSRS – wyjaśnij pojęcia

  1. Komunizm wojenny
  2. Nowa Ekonomiczna Polityka (NEP)
  3. Kolektywizacja rolnictwa
  4. Gospodarka planowa

3. Zbrodnie komunistyczne do 1939 roku

  1. Terror wobec przeciwników politycznych
  2. Tworzenie sieci łagrów – obozów pracy.
  3. Represje wobec zamożnych chłopów – kułaków
  4. Głód na Ukrainie

Po lekcji powinieneś umieć wyjaśnić, dlaczego system komunistyczny w ZSRS jest oceniany jako zbrodniczy – ćwicz. 4 str. 204.

 

 

Historia 7d 7e L5

04 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje