S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Historia L8 7 e – 26.05 7d – 29.05

Zalecenia

Dzisiejszy temat dotyczy kształtowania granicy wschodniej Polski po odzyskaniu niepodległości. Waszym zadaniem jest przeczytanie tekstu z podręcznika s. 230 – 234 i wykonanie wyznaczonych zadań. Przypominam - jeśli ktoś ma możliwość wydrukowania konspektu lekcji, nie musi go przepisywać. Zalecam wręcz takie rozwiązanie zdając sobie sprawę z tego, że jest dość obszerny.

 

W realizacji zadań i zrozumieniu tematu pomoże Wam film do którego link dołączyłem już przy okazji poprzedniej lekcji:

https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-granic-ii-rzeczpospolitej-p4448

Tym razem dołączona jest również karta pracy. Uzupełnione zadania (mogą być same rozwiązania) proszę przysłać na mój adres mailowy

a.pekalski5@wp.pl - najlepiej jeszcze w dniu, w którym odbyły się zajęcia.

 

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.

Cel: Dowiem się:

 • Jak przebiegał proces kształtowania się granicy zachodniej i południowej II Rzeczypospolitej.

 

 1. Powstanie wielkopolskie.
 1. Wizyta I.J. Paderewskiego Poznaniu. Szykany ze strony Niemców
 2. Wybuch powstania – 26.12.1918 r.
 3. Przebieg walk. Gen Józef Dowbór-Muśnicki
 4. Zawarcie rozejmu pod naciskiem Francji
 1. Decyzje traktatu wersalskiego w sprawie Polski
 1. Przyznanie Polsce Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego – beż Gdańska
 2. Gdańsk wolnym miastem pod kontrolą Ligi Narodów
 3. Plebiscyty ludności na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach
 1. Przegrany plebiscyt na Warmii i Mazurach 11.07.1920.

Jakie czynniki zadecydowały o przegranej Polski?

 1. Sytuacja na Górnym Śląsku
 1. Zwalnianie polskich robotników – wybuch pierwszego powstania (sierpień 1919 r) – wycofanie wojsk niemieckich, przybycie międzynarodowej komisji
 2. Szykany i terror niemieckiej policji – wybuch drugiego powstania (sierpień 1920 r.) – utworzenie policji polsko-niemieckiej
 3. Plebiscyt 20.03 1921 r. – sukces Niemców i niekorzystne decyzje dla Polski
 4. Wybuch 3 powstania – 2/3. 05. 1921 r. Wojciech Korfanty dyktatorem powstania. Walki o Górę Św. Anny.
 5. Nowy podział Śląska - mapa s.234. korzystniejszy dla Polski
 1. Konflikt polsko – czeski o Śląsk Cieszyński, Spisz i Orawę. Niekorzystne decyzje dla Polski podjęte przez Radę Ambasadorów Ententy

Karta pracy. Kształtowanie granic II RP

1. Dopasuj autorów i sformułowania do właściwej koncepcji wpisując oznaczenia. (3 pkt.)

 1. Koncepcja inkorporacyjna - …………………………………………
 2. Koncepcja federacyjna - ………………………………………………..

 

 1. Józef Piłsudski
 2. Roman Dmowski
 3. Powstanie państw: Litwy, Białorusi i Ukrainy
 4. Polonizacja mniejszości narodowych
 5. Polska państwem jednolitym pod względem narodowościowym
 6. Połączenie Polski z państwami powstałymi na wschodzie

2. Połącz postacie z wydarzeniami. (4 pkt.)

Postacie:

 1. gen. Józef Dowbór Muśnicki ………………………………
 2. gen. Lucjan Żeligowski ………………………………………….
 3. Semen Petlura …………………………………………………………………..
 4. Wojciech Korfanty ……………………………………………………

Wydarzenia:

 1. Trzecie powstanie śląskie
 2. Powstanie wielkopolskie
 3. Utworzenie Litwy Środkowej
 4. Wyprawa kijowska

 

 1. Oznacz zdania jako prawdziwe (P), lub fałszywe (F) ( 4 pkt.)
 1. Wojna polsko – bolszewicka zakończyła się w 1921 r podpisaniem pokoju w Rydze. - ………….
 2. Zaproponowana przez brytyjskiego ministra Curzona linia mająca być wschodnią granica Polski przebiegała na rzece Bug……………………….
 3. Plebiscyt na Warmii i Mazurach zakończył się sukcesem Polski.
 4. Zgodnie z decyzją traktatu wersalskiego Polska otrzymała Wielkopolskę i Pomorze z Gdańskiem. ……………………………………..

 

4. Dokończ zdania: (3 pkt.)

 1. Młodzież walczącą w 1918 w obronie Lwowa nazwa ……………………………
 2. Bitwę warszawska nazywana jest również ……………………………………………………………………
 3. Najważniejsze walki w trakcie III powstania śląskiego toczyły się ……………………………………

 

 

 

Historia 7d 7e - L8

24 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje