S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Temat: Świat na drodze ku II wojnie Światowej. 
Cel lekcji: Dowiem się jakie były ustępstwa państw zachodnich wobec Hitlera w Europie. Poznam przyczyny i skutki wojny domowej w Hiszpanii oraz podbojów Japonii w 1939r.
 PAMIETAJ, W RAZIE PYTAŃ JESTEM DO TWOJEJ DYSPOZYCJI NA MESSENGERZE! W TRAKCIE LEKCJI LUB PO GODZINIE 15:00
 Co powinieneś zrobić:
1. Usiądź wygodnie przy biurku, otwórz podręcznik i zeszyt do historii J
2. Zapisz w zeszycie temat lekcji i zapoznaj się z tekstem w podręczniku na stronach 210 - 213. Przeczytaj wszystkie podrozdziały 
3. Po przeczytaniu tekstu udziel w zeszycie odpowiedzi na pytania A, B, C  .                                       Z tej lekcji nie przesyłamy prac!
PYTANIA:
A. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z lat trzydziestych XX w. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu. 
 
……………           ……………          ………………         ……………          ………………
 
 A. powstanie osi Berlin– Rzym– Tokio
 B. aneksja Austrii przez III Rzeszę 
C. remilitaryzacja Nadrenii 
D. zajęcie Czech przez III Rzeszę
 E. konferencja w Monachium 
F. zajęcie Mandżurii przez Japonię
 
B. Oceń na podstawie tekstów źródłowych, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych. 
 Tekst A
 Rząd Rzeszy uchwalił poniższą „Ustawę w sprawie ponownego zjednoczenia Austrii z Rzeszą Niemiecką z dnia 13 marca 1938 r.”, którą niniejszym ogłasza się: [...] Artykuł 1 Austria jest krajem Rzeszy Niemieckiej. 
 
Tekst B
 Art. I. 1. Obszary [...] zajęte w marcu 1939 r. przez niemieckie oddziały wojskowe, należą od chwili obecnej do terytorium Wielkiej Rzeszy Niemieckiej i znajdują się jako „Protektorat Czech i Moraw” pod jej opieką. 
 
• Zmiana ogłoszona w ustawie zacytowanej w tekście A spotkała się z szeroką akceptacją 
społeczeństwa austriackiego.         P F 
• Poczynania III Rzeszy opisane w obu tekstach zostały nazwane Anschlussem.      P F 
• Decyzja przedstawiona w tekście B została podjęta zgodnie z ustaleniami konferencji   monachijskiej.                  P F 
• W reakcji na działania Niemiec przedstawione w obu tekstach państwa Europy Zachodniej zorganizowały interwencję wojskową.             P F
 
C. Uzupełnij schemat przedstawiający przyczyny i skutki ekspansji Japonii w latach trzydziestych XX w. Wstaw w puste miejsca litery odnoszące się do właściwych stwierdzeń. 
 
A. masowe zbrodnie wojenne Japończyków na ludności cywilnej 
B. ożywienie japońskiego nacjonalizmu 
C. potrzeba zdobycia surowców dla japońskiego przemysłu 
D. opanowanie Mandżurii przez Japonię
Przyczyna                                                             Wydarzenie                                              Skutki                                                 
…………………………………………..                                                                                                            opanowanie Mandżurii 
………………………………………….                                                                                                                  Przez Japonię
………………………………………….
 
dążenie Japonii                                                        atak    Japonii                                                 japońska okupacja                                                                                       
 do utworzenia                                                             na Chiny                                                     znacznej części Chin
azjatyckiego imperium                                           1931r i 1937 r.
 
…………………………………….                                                                                                          …………………………………………                                                                                                                                                                                                     
……………………………………                                                                                                           …………………………………………                                                                                                                                                         

Historia 7c

07 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje