S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Temat: Sprawa polska w czasie I wojny światowej.

Cel lekcji: Dowiem się jaka postawę przyjmowały państwa zaborcze wobec sprawy polskiej na początku wojny. Poznam skutki orędzia prezydenta USA oraz Aktu 5 listopada.

PAMIETAJ, W RAZIE PYTAŃ JESTEM DO TWOJEJ DYSPOZYCJI NA MESSENGERZE! W TRAKCIE LEKCJI LUB PO GODZINIE 15:00

Co powinieneś zrobić:

  1. Usiądź wygodnie przy biurku, otwórz podręcznik i zeszyt do historii J
  2. Zapisz w zeszycie temat lekcji i zapoznaj się z tekstem w podręczniku na stronach 180 – 183. Przeczytaj wszystkie podrozdziały
  3. Po przeczytaniu tekstu udziel w zeszycie odpowiedzi na pytania A i B.
  4. Z tej lekcji nie przesyłamy prac, otrzymujemy jedynie plus za uczestnictwo i obecność.

PYTANIA:

  1. Ułóż w porządku chronologicznym wydarzenia dotyczące uregulowania sprawy polskiej w czasie I wojny światowej, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 5. Rozpocznij od wydarzenia, które miało miejsce najwcześniej.

……………..zapowiedź cara Rosji dotycząca utworzenia państwa polskiego

…………….odezwa rosyjskiego księcia Mikołaja Mikołajewicza

…………….wydanie manifestu dwóch cesarzy

…………….przyjęcie deklaracji wersalskiej przez Wielką Brytanię, Francję i Włochy

…………… ogłoszenie 14-punktowego programu pokojowego prezydenta Wilsona

  1. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
  1. wydania manifestu dwóch cesarzy była chęć nakłonienia Polaków z Królestwa Polskiego do wstępowania w szeregi wojsk państw centralnych. P F
  1. Akcie 5 listopada cesarze Niemiec i Austro - Węgier po raz pierwszy jako zaborcy poruszyli kwestię odbudowy niepodległej Polski. P F
  2. manifeście dwóch cesarzy określono granice odrodzonej Polski oraz jej ustrój polityczny w formie dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. P F
  1. po ogłoszeniu Aktu 5 listopada powołano w Warszawie Radę Regencyjną jako namiastkę rządu polskiego. P F

 

UWAGA ! ZA TYDZIEŃ 19 MAJA POWTÓRZENIE Z DZIAŁU V

ZA DWA TYGODNIE 26 MAJA PRACA KLASOWA Z DZIAŁU V

 

 

Historia 7c

10 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje