S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

7d – 12.05

Witam.

Dzisiaj temat bardzo ważny, ale być może też trudny. Otrzymaliście, więc prawie gotowy konspekt, który zawiera najważniejsze informacje. Waszym zadaniem jest przeczytanie tematu w podręczniku s.192 pod kątem podanych w tekście poniżej zagadnień. Uzupełniacie miejsca wykropkowane. Temat tradycyjnie zapisujecie odręcznie w zeszycie bądź drukujecie i dołączacie do zeszytu. Na mój mail: a.pekalski5@wp.pl odsyłacie tylko kartę pracy. Jeśli ktoś ją robi pisemnie w zeszycie możecie przesłać tylko odpowiedzi . Pomocą w opanowaniu tematu będzie film, który znajdziecie na stronie https://gwo.pl/pages/show/4607 Powodzenia.

 

Temat: Narodziny faszyzmu i nazizmu.

Cel: Dowiem się jak powstał faszyzm we Włoszech i nazizm w Niemczech

 1. Sytuacja we Włoszech po I wojnie światowej.
 1. Niezadowolenie z wyników I wojny światowej
 2. Kryzys gospodarczy – bezrobocie
 3. Zła sytuacja weteranów (byłych żołnierzy)
 1. Powstanie Narodowej Partii Faszystowskiej (na bazie związków weteranów). Benito Mussolini.

1929 r. – marsz „czarnych koszul” na Rzym. Przejęcie władzy przez Mussoliniego

 1. Włochy pod rządami Mussoliniego.
 1. Kult państwa i wodza.
 2. System jednopartyjny, stłumienie opozycji
 3. Ugoda z papieżem – traktaty laterańskie
 4. Poprawa sytuacji gospodarczej
 5. Podboje (Albania, Etiopia)
 1. Narodowy socjalizm (nazizm) w Niemczech. Adolf Hitler i NSDAP

Program nazistów:

 1. Teoria nadludzi i podludzi. Niemcy – rasa panów
 2. Antysemityzm i antykomunizm
 3. Potrzeba przestrzeni życiowej dla Niemców na wschodzie
 4. Krytyka postanowień traktatu wersalskiego
 1. Przejęcie władzy przez Hitlera
 1. Wybory w 1932 r. – w ich wyniku Adolf Hitler w 1933 r. zostaje kanclerzem Niemiec.
 2. Podpalenie Reichstagu( budynek parlamentu) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. „Noc długich noży” - ……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Rządy Hitlera
 1. Obozy koncentracyjne - ………………………………………………………………………….
 2. Ustawy norymberskie - ……………………………………………………………………………
 3. „Noc kryształowa” - …………………………………………………………………………………

 

 

Karta pracy

Polecenie 1. (3 punkty)

Podkreśl (wypisz) hasła będące częścią ideologii nazizmu.

socjalizm antysemityzm komunizm rasizm demokracja

 

Polecenie 2. (2 punkty)Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

a) Wyjaśnij, z jakim wydarzeniem jest związana ta

ilustracja.

…………………………………………………………

Pole tekstowe: Agencja BE&Wb) Podaj, jakie były skutki tego wydarzenia w 1933 r.

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

Polecenie 3. (2 punkty)

Wpisz pojęcie, którego dotyczy definicja.

a. ………………………………………………………… – prawo uchwalone w 1935 r. w Niemczech, zakazujące związków małżeńskich między Niemcami a Żydami i pozbawiające Żydów niemieckiego obywatelstwa

b. ……………………………………………………… – pogrom ludności żydowskiej zorganizowany przez nazistów w listopadzie 1938 r.

 

Polecenie 4. (3 punkty)

Podkreśl (wypisz) cechy państwa totalitarnego.

istnienie systemu wielopartyjnego; propaganda; terror wobec przeciwników

parlamentaryzm; oficjalna ideologia państwowa

 

Polecenie 5. (2 punkty)

Porównaj sposób przejęcia władzy przez Benito Mussoliniego i Adolfa Hitlera

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Polecenie 6 (2 punkty)

Wyjaśnij dlaczego Mussolini i Hitler uzyskali poparcie we Włoszech i Niemczech?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Historia 7b L6

11 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje