S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Historia

Klasa 7 b

Witam.

Przesyłam materiał na kolejną lekcję. Jeśli dobrze pamiętam obiecywałem sprawdzian z dwóch ostatnich lekcji, ostatecznie jednak z niego zrezygnowałem na rzecz opracowania nowego tematu, z którego dostaniecie ocenę. Przy zadaniach umieściłem punktację. Tradycyjnie – lekcję przepisujecie do zeszytu bądź drukujecie i dołączacie do niego. Uzupełnione zadania przesyłacie mi na skrzynkę mailową a.pekalski5@wp.pl . Można oczywiście w formie pliku tekstowego, czyli wypełnić komputerowo i odesłać. W razie pytań dostępny jestem oczywiście w trakcie trwania lekcji na meesengerze. Pozdrawiam i życzę efektywnej pracy.

Temat: Świat po I wojnie światowej

Cel: Uczeń umie wymienić postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec, określić przyczyny i skutki wielkiego kryzysu, oraz cele powstania Ligi Narodów.

1. Konferencja w Paryżu. Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec. (2 pkt.)

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. …………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nowe państwa na mapie Europy. (Wymień na podstawie tekstu z podręcznika i mapy s.190) (2 pkt.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. System wersalski – system polityczny w Europie, który powstał w wyniku konferencji w Paryżu i traktatu wersalskiego. Dominowały w nim dwa państwa: Francja i Wielka Brytania. Poza systemem znalazły się Niemcy (obarczone winą za wybuch wojny) i Związek Radziecki (państwo komunistyczne)

1925 r. – Konferencja w Locarno. Układ pomiędzy Francją i Belgią a Niemcami gwarantujący nienaruszalność granic pomiędzy tymi państwami. Nie zagwarantowano granicy polsko – niemieckiej.

4. Powstanie Ligi Narodów.

Jaki był cel utworzenia Ligi Narodów i czy został zrealizowany? (2 pkt.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

5. Wielki kryzys gospodarczy - czarny czwartek 24.10. 1929 r.

a. Jakie były skutki kryzysu gospodarczego? (2 pkt.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Na podstawie wykresu str.191 wymień 2 państwa, które najbardziej odczuły skutki kryzysu (1 pkt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. New Deal - F.D. Roosevelt - (wyjaśnij pojęcie 1 pkt.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Historia 7b L5

04 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje