S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

7b – zajęcia 07.04

Dzisiejszy temat został opracowany przeze mnie. Macie gotowe materiały. Waszym obowiązkiem jest przeczytanie tekstu w podręczniku – str. 161 -167 Przekazanych materiałów nie musicie przepisywać do zeszytu. Można, a wręcz należy je wydrukować i wkleić. Chyba, że ktoś nie ma takiej możliwości – wtedy przepisuje.

Druga część, to karta pracy będąca jednocześnie sprawdzianem. Przesyłacie mi ją na adres mailowy a.pekalski@wp.pl i otrzymacie za nią oceny. Możecie ją przekazać w pliku tekstowym bądź zdjęciem. Rozwiązanie może też być w formie skróconej czyli np.

 

Zad. 1

1C, 2A – itd. – moja odpowiedź jest zupełnie przypadkowa.

 

Temat. Pierwsza wojna światowa

Cel: Dowiem się jaki był przebieg walk w czasie I wojny światowej, jakie nowe środki bojowe w niej stosowano oraz jakie były przyczyny klęski państw centralnych

1, Plan Schlieffena.

Niemcy i Austro – Węgry były w trudnej sytuacji, musieli bowiem prowadzić wojnę na dwóch fontach. Niemiecki generał Schlieffen stworzył więc plan w którym oddziały niemieckie miały uderzyć na Francję przez neutralną Belgię , wzdłuż Kanału La Manche i szybko zająć Paryż – wojna błyskawiczna. Następnie oddziały miały być przerzucone na Wschód.

2. Powstrzymanie ofensywy niemieckiej nad rzeką Marną. Wojna pozycyjna.

 1. Bitwa pod Verdun – 1916r
 2. Bitwa nad Sommą – 1916 r. - użycie czołgów
 3. Bitwa pod Ypres – 1915 r – użycie gazów bojowych

(Musicie umieć wyjaśnić pojęcie – wojna pozycyjna, oraz efekty wymienionych bitew i nowe środki bojowe- podr. str. 163 -165)

 1. Nieograniczona wojna podwodna.

Niemcy używając łodzi podwodnych (U – Boty), atakują okręty przeciwnika, ale także wszystkie statki wpływające do portów Francji i Wlk. Brytanii, czym narażają się Stanom Zjednoczonym, które przystąpią do wojny w 1917 r.

4. Klęska państw centralnych – przyczyny (podręcznik str. 166 -167)

 1. ……………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………..
 4. ……………………………………………………………………………………………..

11.11.1918 r. – Zakończenie I wojny światowej

Imię i nazwisko ………………………………………………… Klasa …………

 

Pierwsza wojna światowa.

 

Polecenie 1. (4 punkty)

Przyporządkuj pojęciom odpowiednie definicje.

1. „Zbrojny pokój” A. Zawarty w 1907 r. sojusz polityczno-militarny Rosji,

 1. Trójporozumienie Wielkiej Brytanii i Francji.

3. Wojna pozycyjna B. Działania zbrojne prowadzone przez walczące strony

4. Trójprzymierze z umocnionych pozycji.

C. Zawarty w 1882 r. sojusz polityczno-militarny Niemiec, Austro-Węgier i Włoch.

 1. Strategia działań zbrojnych armii Niemiec opracowana przez jednego z niemieckich generałów.

E. Określenie opisujące sytuację międzynarodową pod koniec XIX w. i na początku XX, polegającą na przygotowaniach mocarstw do wojny.

1 – ……… 2 – ……… 3 – ……… 4 – ………

 

Polecenie 2. (2 punkty)

Ustal, które z podanych wydarzeń było chronologicznie pierwsze, a które – ostatnie. Obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego – literę B.

a) zamach w Sarajewie …………

b) cud nad Marną …………

c) wybuch wielkiej wojny …………

 

Polecenie 3. (2 punkty)

Ustal, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce tabeli.

 

Prawda

Fałsz

a) I wojna światowa zakończyła się po podpisaniu przez Niemcy rozejmu w dniu 11 listopada 1919 r.

 

 

b) Przyczyną przystąpienia USA do wojny było zatopienie kilku amerykańskich statków przez niemieckie U-Booty w ramach prowadzonej przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej.

 

 

 

 

Polecenie 4. (3 punkty)

Wymień co najmniej 3 przyczyny klęski państw centralnych.

 1. ………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………..

Polecenie 5. (1 punkt)

Gdzie i kiedy podpisano rozejm kończący I wojnę światową?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Historia 7b L2

06 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje