S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

Geografia 7a-L6; 7b-L7

Zasoby wodne Polski

 

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku str. 170-174.

Materiał ten obejmuje problem zagrożenia powodziowego w Polsce. Jest to bardzo groźne zjawisko występujące punktowo, najczęściej na tzw. Terenach zalewowych. W okresach gwałtownych opadów letnich lub gwałtownych roztopów po okresie zimowym może przybierać katastrofalne rozmiary.

Znacznie poważniejszym problemem w Polsce jest jednak niedobór wody. Wynika on ze złej od wielu lat gospodarki zasobami wód na terenie naszego kraju. Brak zbiorników retencyjnych, osuszanie pól, regulacja rzek itp. powodują, że większość wód opadowych bardzo szybko spływa do Bałtyku.

Zasoby wodne przedstawiają się następująco:

W języku polskim pojęcie zasoby oznacza „…pewną ilość…zebraną dla wykorzystania w przyszłości…”. Zasoby wodne prof. K. Dębski definiuje jako: „…wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo”, zaś prof. M.I. Lwowicz dodaje do tego element praktyczny wskazując, że są „… to wszelkie wody nadające się do wykorzystania”.

 

Zasoby wodne Polski są bardzo zmienne w czasie i zróżnicowane w przestrzeni. Jeśli uwzględnimy 95 % poziom gwarancji i odejmiemy zasoby nienaruszalne, to realne zasoby wodne Polski w okresie suchym wyniosą już tylko ok. 250 m3/rok/osobę. Poziom tego wskaźnika jasno dowodzi jak niezbędne jest retencjonowanie wody i ciągły monitoring stanu ilościowego i jakościowego jej zasobów. Na ¾ obszaru Polski pojawiają się okresowo deficyty wody, przy czym najczęściej i w największym stopniu dotykają one terenów Wielkopolski i Mazowsza. To właśnie na terenach Niżu Polskiego i szeroko pojmowanej środkowej Polski zagrożenia związane z brakiem dostępu do wody odpowiedniej ilości i jakości są dziś największe, a biorąc pod uwagę obserwowany kierunek zmian klimatycznych stan ten może pogorszyć się jeszcze bardziej. Zauważmy bowiem, że globalne ocieplenie wywołuje także w Polsce wzrost temperatury, zwłaszcza półrocza chłodnego. Ten zaś pociąga za sobą wzrost parowania terenowego zimą i wiosną oraz spadek infiltracji i alimentacji wód podziemnych w półroczu chłodnym. W efekcie, zasoby wodne dostępne w półroczu ciepłym są mniejsze, co wywołuje problemy w zaopatrzeniu w wodę różnych użytkowników.

 

ZADANIE dla chętnych : Opisz jakie, Twoim zdaniem, są najlepsze sposoby gospodarki wodą. W pracy uwzględnij zarówno przeciwdziałanie suszy, jak i powodzi.

Krótką notatkę prześlij na adres kleszczonekwoj@gmail com 

UWAGA - praca nie jest obowiązkowa. Przede wszystkim proszę uzupełniać braki z poprzednich lekcji. 

 

Geografia 7a-L6; 7b-L7

04 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje